Guidning ved Varde å

Varde å, der er beliggende i det sydvestlige Jylland er Danmarks tredjelængste vandløb. Varde å dannes ved sammenløbet af Ansager å og Grindsted å, og løber ud i Ho bugt nord for Esbjerg. Varde å indeholder mange fiskearter såsom laks, havørred bækørred, stalling og gedde.

Jeg selv, har trådt mine fodspor langs Varde å siden jeg var ganske lille. Jeg er født og opvokset i Ansager, hvorfor jeg gennem tiden har tilbragt hundredevis af timer langs både Grindsted- Ansager- og Varde å – derfor er det med sindsro at jeg kan sige, at jeg kender åen rigtig godt.

Ud over at Varde å, ifølge mig, er en af Danmarks smukkeste åer, så er det også en produktiv å, der hvert år leverer mange laks. Varde å-systemet giver, udover fantastisk laksefiskeri, også mulighed for eminent tørfluefiskeri efter bækørred, havørred og stalling i sommermånederne.

Jeg selv, er medlem af Grindsted Sportsfiskerforening, der giver retten til at fiske på cirka 110 km vand. Det meste af å-vandet hører til Varde å-systemet, mens en mindre del hører til Skjern å-systemet. Du kan læse meget mere om Grindsted sportsfiskerforenings fiskevand samt købe dagkort og medlemsskab her.

Lyder ovenstående spændende? Kunne du tænke dig at fiske efter laks, bækørreder, havørreder eller stalling i Varde å-systemet, men mangler en til at hjælpe dig godt igang? Så er du mere end velkommen til at kontakte mig.

OBS: Jeg tilbyder guidning på zonerne 2, 3 og 4 i Varde å-systemet.


Guidning ved Skjern å – Riverfisher Denmark

Skjern å har sit udspring ved Tinnet krat kun hundrede meter fra Gudenåens udspring og har sit udløb i Ringkøbing Fjord. Skjern åen falder 68 m gennem sine 90 km hovedløb hvilket gør åen hurtigflyende og helt ideel for laks, som i sig selv tiltrækker lystfiskere fra både ind- og udland. Der bliver hvert år fanget mange laks i åen. I 2018 blev der fanget det største antal laks nogensinde i Skjern åens historie. I alt blev der indrapporteret 1748 laks!

Jeg selv, har fisket i Skjern åen på Borris Fiskeriforenings vand siden jeg var 10 år gammel – og kender derfor denne del af åen godt. Jeg har indgået et samarbejde med Riverfisher, hvor det derigennem er muligt at booke mig som guide på Borris Fiskeriforenings vand ved Skjern å.

Riverfisher er et projekt, der arbejder på at styrke åfiskeriet og på den måde tiltrække flere lystfiskere til åen. Det er jeg rigtig stolt af at være en del af.

OBS: Jeg tilbyder guidning på Borris Fiskeriforenings vand.